Sopning av grus inom samfälligheten

En dag under vecka 16 (vi vet inte vilken) så kommer samfällighetens gångvägar och parkeringar att sopas rent från grus.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet