Tisdagen den 19 april kommer samfällighetens gångvägar och parkeringar att sopas rent från grus.

Detta gäller: Varje husägare skall sopa ut allt grus minst 50 cm från sin tomtgräns. Vid hörn längre ut eftersom maskinen gör en rund rörelse och glöm ej ditt garage.

Gemensamt för alla: allt grus skall sopas ut från parkeringsplatserna och minst 1 m från ev parkerade bilar. Vid grönområde, lekparker och gångvägar skall gruset ut minst 50 cm.

Extra viktigt i år då det ligger mycket grus inom området.

Obs! Gruset får inte läggas i högar

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet