Längst upp på garageuppfarten Harpungränd udda/jämna ligger det en hög med sand/grus uppe på berghällen. Vi behöver få bort högen så den som vill kan bara gå och hämta. Högen ska gärna vara borta innan vi har vår sopning av grus den 19/4!

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet