Järfälla kommun har granskat träden mellan Notgränd och Fjällenskolan och dömt ut flera pga att de är stormfarliga och att flertalet träd är för höga för att stå nära bebyggda tomter. Därför kommer det att ske gallring av det området nu under våren och vi ber alla att vara försiktiga och hålla avstånd till maskiner och skogsarbetare.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet