• Containrarna kommer fredagen den 21 april och då är det parkeringsförbud från kl 06.00 på alla parkeringsplatser på vänster sida längst in på alla garageuppfarter.

Närvaro städdagen

• Vid samlingen kontrollerar gårdsombuden närvaron och prickar av er på en närvarolista.
• Om du inte kan närvara denna dag kontaktar du ditt gårdsombud innan arbetsdagen för att bli tilldelad en arbetsuppgift som kan utföras innan eller straxt efter vårstädningen.

Arbetsuppgifter

• Gårdsombuden går igenom samt fördelar alla de arbetsuppgifter som skall utföras.

Containrarna

• Här får endast trädgårdsavfall läggas och grenar får högst ha en ”överarms” storlek. Inga plastsäckar, grus, stenar, sand eller brädor får läggas i.

Vi bjuder på korvgrillning under dagen!

Harpunens gårdsombud

Magnus Widström Harpungränd 13 (udda)
Thomas Gustafsson Harpungränd 18 (jämna)
Mikael Liljedahl Notgränd 18
Anders Sjögren Ljustergränd 26

Välkomna! Styrelsen Samfällighetsföreningen Harpunen (info@harpunen.se / www.harpunen.se)

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet