Välkommen till samfälligheten Harpunen

Harpunen omfattar 113 fastigheter på Harpungränd, Ljustergränd och Notgränd i Viksjö, Järfälla. Området består av 87 stycken 1½-planshus, 4 stycken souterränghus, 16 stycken 1-planshus och 6 stycken 1-plans parhus. Området färdigställdes 1975. Genom sitt centrala läge är området ett populärt bostadsområde i Viksjö.

Målning av P-rutor och övergångställen.

2021-04-25

Onsdag 12 maj kl 08:00 kommer företaget Roadline AB hit för att måla övergångställen på våra garageinfarter.

Vi kommer även måla P-rutorna med linjer.

Vi har även bestämt att de vändplaner som finns längst in på infarterna görs om till P-platser, det har ju ändå stått bilar där i många år.

Vi kommer även göra om de gamla P-rutorna så att där det är möjligt göra dem lite bredare då många har klagat på att de är för trångt idag. På flera ställen är det inte möjligt där det är 2 eller 3 platser så de förblir som de är idag.

Arbetet med att skapa de nya rutorna genom målning på staketen, kommer ske under vecka 17-18.

Totalt parkeringsförbud gäller på P-rutor och vändplaner Onsdag 12 Maj från 07:30-14:00

Sopning av grus inom samfälligheten

2021-03-17

6/4 vecka 14 kommer samfällighetens gångvägar och parkeringar att sopas rent från grus.

Följande gäller: Varje husägare skall sopa ut allt grus:

  • minst 50 cm från sin tomtgräns. Vid hörn längre ut eftersom maskinen gör en rund rörelse.

  • ur sitt garage

Gemensamt för alla:

  • allt grus skall sopas ut från parkeringsplatserna och minst 1 m från ev parkerade bilar.

  • vid grönområde, lekparker och gångvägar skall gruset ut minst 50 cm. Extra viktigt i år då det ligger mycket grus inom området.

Obs! Gruset får inte läggas i högar!

Kom ihåg! Gemensam vårstädning lördagen den 17/4. Mer information om detta kommer inom kort.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Harpunens samfällighetsförening

Årsmötesprotokoll

2020-05-08

Årsmötesprotokollet finns nu upplagt på hemsidan, på fliken "Om Harpunen" och sedan "Årsmöte 2020"

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet