Välkommen till samfälligheten Harpunen

Harpunen omfattar 113 fastigheter på Harpungränd, Ljustergränd och Notgränd i Viksjö, Järfälla. Området består av 87 stycken 1½-planshus, 4 stycken souterränghus, 16 stycken 1-planshus och 6 stycken 1-plans parhus. Området färdigställdes 1975. Genom sitt centrala läge är området ett populärt bostadsområde i Viksjö.

Sopning av grus vecka 16

2023-04-02

Sopning av grus inom samfälligheten

En dag under vecka 16 (vi vet inte vilken) så kommer samfällighetens gångvägar och parkeringar att sopas rent från grus.

Vårstädning 22 april

2023-04-02

• Containrarna kommer fredagen den 21 april och då är det parkeringsförbud från kl 06.00 på alla parkeringsplatser på vänster sida längst in på alla garageuppfarter.

Närvaro städdagen

• Vid samlingen kontrollerar gårdsombuden närvaron och prickar av er på en närvarolista.
• Om du inte kan närvara denna dag kontaktar du ditt gårdsombud innan arbetsdagen för att bli tilldelad en arbetsuppgift som kan utföras innan eller straxt efter vårstädningen.

Arbetsuppgifter

• Gårdsombuden går igenom samt fördelar alla de arbetsuppgifter som skall utföras.

Containrarna

• Här får endast trädgårdsavfall läggas och grenar får högst ha en ”överarms” storlek. Inga plastsäckar, grus, stenar, sand eller brädor får läggas i.

Vi bjuder på korvgrillning under dagen!

Harpunens gårdsombud

Magnus Widström Harpungränd 13 (udda)
Thomas Gustafsson Harpungränd 18 (jämna)
Mikael Liljedahl Notgränd 18
Anders Sjögren Ljustergränd 26

Välkomna! Styrelsen Samfällighetsföreningen Harpunen (info@harpunen.se / www.harpunen.se)

Gallring på kommunens mark vid Fjällenskolan

2023-02-14

Järfälla kommun har granskat träden mellan Notgränd och Fjällenskolan och dömt ut flera pga att de är stormfarliga och att flertalet träd är för höga för att stå nära bebyggda tomter. Därför kommer det att ske gallring av det området nu under våren och vi ber alla att vara försiktiga och hålla avstånd till maskiner och skogsarbetare.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet