• Sopning av grus vecka 16

  Sopning av grus inom samfälligheten

  En dag under vecka 16 (vi vet inte vilken) så kommer samfällighetens gångvägar och parkeringar att sopas rent från grus.

 • Vårstädning 22 april

  • Containrarna kommer fredagen den 21 april och då är det parkeringsförbud från kl 06.00 på alla parkeringsplatser på vänster sida längst in på alla garageuppfarter.

  Närvaro städdagen

  • Vid samlingen kontrollerar gårdsombuden närvaron och prickar av er på en närvarolista.
  • Om du inte kan närvara denna dag kontaktar du ditt gårdsombud innan arbetsdagen för att bli tilldelad en arbetsuppgift som kan utföras innan eller straxt efter vårstädningen.

  Arbetsuppgifter

  • Gårdsombuden går igenom samt fördelar alla de arbetsuppgifter som skall utföras.

  Containrarna

  • Här får endast trädgårdsavfall läggas och grenar får högst ha en ”överarms” storlek. Inga plastsäckar, grus, stenar, sand eller brädor får läggas i.

  Vi bjuder på korvgrillning under dagen!

  Harpunens gårdsombud

  Magnus Widström Harpungränd 13 (udda)
  Thomas Gustafsson Harpungränd 18 (jämna)
  Mikael Liljedahl Notgränd 18
  Anders Sjögren Ljustergränd 26

  Välkomna! Styrelsen Samfällighetsföreningen Harpunen (info@harpunen.se / www.harpunen.se)

 • Gallring på kommunens mark vid Fjällenskolan

  Järfälla kommun har granskat träden mellan Notgränd och Fjällenskolan och dömt ut flera pga att de är stormfarliga och att flertalet träd är för höga för att stå nära bebyggda tomter. Därför kommer det att ske gallring av det området nu under våren och vi ber alla att vara försiktiga och hålla avstånd till maskiner och skogsarbetare.

 • Informationsbrev Dec 2022

  Det kommer delas ut ett informationsbrev till alla hushåll i harpunen. Den finns även uppladdad i mappen dokument under sidan Om Harpunen, man måste vara inloggad för att läsa den.

 • Planerat strömavbrott

  Torsdag 14 juli kl:13-14:00 kommer EON utföra arbete på Harpungränd 2.

 • Behöver du sand/grus till projekt i din trädgård?

  Längst upp på garageuppfarten Harpungränd udda/jämna ligger det en hög med sand/grus uppe på berghällen. Vi behöver få bort högen så den som vill kan bara gå och hämta. Högen ska gärna vara borta innan vi har vår sopning av grus den 19/4!

 • Garageloppis Söndag 24/4 Start kl 10.00

  Dagen efter samfällighetens vårstädning har vi tänkt hålla loppis i garagen på både Harpungränd, Ljustergränd och Notgränd! Du som vill vara med öppnar upp din garageport och säljer det du önskar i ditt eget garage. Vi kommer att sätta upp en skylt ute på Hummelmoravägen. Ni hjälper till att sprida informationen till vänner och bekanta. Hälsningar från Cicci och Lena på Harpungränd udda Vill du vara med? Lämna en intresseanmälan senast den 15 april till: Cicci Sabel Harpungränd 43 ciccisabel@hotmail.com

 • Sopning av grus inom samfälligheten

  Tisdagen den 19 april kommer samfällighetens gångvägar och parkeringar att sopas rent från grus.

  Detta gäller: Varje husägare skall sopa ut allt grus minst 50 cm från sin tomtgräns. Vid hörn längre ut eftersom maskinen gör en rund rörelse och glöm ej ditt garage.

  Gemensamt för alla: allt grus skall sopas ut från parkeringsplatserna och minst 1 m från ev parkerade bilar. Vid grönområde, lekparker och gångvägar skall gruset ut minst 50 cm.

  Extra viktigt i år då det ligger mycket grus inom området.

  Obs! Gruset får inte läggas i högar

 • God Jul och Gott Nytt år

  önskas av Styrelsen för Harpunen.

  Kom ihåg att man skall beställa hämtning av Julgranen via Järfälla Komun

  Sök efter:

  Julgranshämtning - Järfälla kommun (jarfalla.se)

 • Vårens datum 2022

  Några datum att hålla reda på till våren 2022

  22/3 planerar Harpunen att hålla årsmöte

  23/4 planeras årets städdag att hållas

 • Vattenavstängning 8/9

  Vattnet kommer att vara avstängt pga ventilbyten, onsdagen den 8/9-2021 mellan 09:00 - 14:00.

  Detta gäller för Harpun udda.

  MVH Styrelsen

 • Vattenventiler ute i gatan.

  Vi har tagit fram en plan för byte av de dåliga och uttjänta vattenventilerna ute i förbindelsevägarna i området. Vi äger ungefär hälften av ventilerna och kommunen äger resten. Bytet innebär stora kostnader och kommer därför delas upp på flera år. Samfällighetens ventiler i gatan får därför tills vidare inte manövreras. Ska en VVS-firma göra något arbete i ert hus där vattnet utifrån gatan behöver stängas av måste ni och dom kontakta styrelsen för att säkerställa om det är vår eller kommunens ventil. Är det kommunens ventil får bara dom manövrera den. Våra ventiler i gatan får inte manövreras tills vidare då de riskerar att gå sönder och då kan vi få gräva upp gatan och byta ut ventilerna akut till mycket stora kostnader. Så vid behov att stänga av vattnet till ett hus som matas från en av våra ventiler begär vi avstängning av en större del av området via kommunen tills våra ventiler är utbytta. De två vattenventilerna som de flesta bytte när kommunen bytte vattenmätare inne i husen behöver motioneras för att hålla så länge som möjligt. Detta gör ni själva genom att stänga av och slå på båda ventilerna vid vattenmätaren några gånger vid ett tillfälle per år.

  Arbetet med att byta ut de gamla ventilerna i gatan är nu upphandlat och kommer att påbörjas med start på måndag 30 augusti och pågå under ett par veckor. Det är på Harpungränd udda där 6-7st ventiler ska bytas och kommer innebära flera vattenavstängningar och framkomlighetsproblem. Det kommer att ställas upp arbetsbodar och grävmaskiner och övrig utrustning som kommer behövas under arbetet. Man kommer gräva, byta ventil, lägga igen hålet ett i taget, när alla är ventiler utbytta avlutar man med att asfaltera.

  Vi hoppas på överseende med detta och det är tyvärr ett nödvändigt ont vi får stå ut med under ett par veckor.

  Övriga områden kommer åtgärdas enligt underhållsplan.

 • Målning av P-rutor och övergångställen.

  Onsdag 12 maj kl 08:00 kommer företaget Roadline AB hit för att måla övergångställen på våra garageinfarter.

  Vi kommer även måla P-rutorna med linjer.

  Vi har även bestämt att de vändplaner som finns längst in på infarterna görs om till P-platser, det har ju ändå stått bilar där i många år.

  Vi kommer även göra om de gamla P-rutorna så att där det är möjligt göra dem lite bredare då många har klagat på att de är för trångt idag. På flera ställen är det inte möjligt där det är 2 eller 3 platser så de förblir som de är idag.

  Arbetet med att skapa de nya rutorna genom målning på staketen, kommer ske under vecka 17-18.

  Totalt parkeringsförbud gäller på P-rutor och vändplaner Onsdag 12 Maj från 07:30-14:00

 • Sopning av grus inom samfälligheten

  6/4 vecka 14 kommer samfällighetens gångvägar och parkeringar att sopas rent från grus.

  Följande gäller: Varje husägare skall sopa ut allt grus:

  • minst 50 cm från sin tomtgräns. Vid hörn längre ut eftersom maskinen gör en rund rörelse.

  • ur sitt garage

  Gemensamt för alla:

  • allt grus skall sopas ut från parkeringsplatserna och minst 1 m från ev parkerade bilar.

  • vid grönområde, lekparker och gångvägar skall gruset ut minst 50 cm. Extra viktigt i år då det ligger mycket grus inom området.

  Obs! Gruset får inte läggas i högar!

  Kom ihåg! Gemensam vårstädning lördagen den 17/4. Mer information om detta kommer inom kort.

  Med vänliga hälsningar
  Styrelsen Harpunens samfällighetsförening

 • Årsmötesprotokoll

  Årsmötesprotokollet finns nu upplagt på hemsidan, på fliken "Om Harpunen" och sedan "Årsmöte 2020"

 • Inloggning på hemsidan

  För att du som medlem i samfällighetsföreningen ska kunna se alla nyheter och information på hemsidan behöver du vara inloggad. Har du inga inloggningsuppgifter eller har glömt dom så maila: info@harpunen.se

 • Kör sakta!

 • Laddning av elbilar i garagen är förbjuden

 • Hundregler

 • Frysrisk!

 • Byggbestämmelser

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet