• Årsmötesprotokoll

  Årsmötesprotokollet finns nu upplagt på hemsidan, på fliken "Om Harpunen" och sedan "Årsmöte 2020"

 • Inloggning på hemsidan

  För att du som medlem i samfällighetsföreningen ska kunna se alla nyheter och information på hemsidan behöver du vara inloggad. Har du inga inloggningsuppgifter eller har glömt dom så maila: info@harpunen.se

 • Vårstädning Lördag 25 April

  Mer info finns under nyheter för våra inloggade medlemmar.

  Vårstädning lördagen den 25 april

  P-förbud råder 23-24 april på vändplanerna där containrarna ska stå.

  Samling i lekparken kl 10.00 där arbetsgruppens representant kommer att dela ut arbetsuppgifter.

  Obs! Endast trädgårdsavfall får slängas i containrarna (inga grovsopor och inget impregnerat virke).

 • Kör sakta!

 • Laddning av elbilar i garagen är förbjuden

 • Hundregler

 • Frysrisk!

 • Byggbestämmelser

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet