• Målning av P-rutor och övergångställen.

  Onsdag 12 maj kl 08:00 kommer företaget Roadline AB hit för att måla övergångställen på våra garageinfarter.

  Vi kommer även måla P-rutorna med linjer.

  Vi har även bestämt att de vändplaner som finns längst in på infarterna görs om till P-platser, det har ju ändå stått bilar där i många år.

  Vi kommer även göra om de gamla P-rutorna så att där det är möjligt göra dem lite bredare då många har klagat på att de är för trångt idag. På flera ställen är det inte möjligt där det är 2 eller 3 platser så de förblir som de är idag.

  Arbetet med att skapa de nya rutorna genom målning på staketen, kommer ske under vecka 17-18.

  Totalt parkeringsförbud gäller på P-rutor och vändplaner Onsdag 12 Maj från 07:30-14:00

 • Sopning av grus inom samfälligheten

  6/4 vecka 14 kommer samfällighetens gångvägar och parkeringar att sopas rent från grus.

  Följande gäller: Varje husägare skall sopa ut allt grus:

  • minst 50 cm från sin tomtgräns. Vid hörn längre ut eftersom maskinen gör en rund rörelse.

  • ur sitt garage

  Gemensamt för alla:

  • allt grus skall sopas ut från parkeringsplatserna och minst 1 m från ev parkerade bilar.

  • vid grönområde, lekparker och gångvägar skall gruset ut minst 50 cm. Extra viktigt i år då det ligger mycket grus inom området.

  Obs! Gruset får inte läggas i högar!

  Kom ihåg! Gemensam vårstädning lördagen den 17/4. Mer information om detta kommer inom kort.

  Med vänliga hälsningar
  Styrelsen Harpunens samfällighetsförening

 • Årsmötesprotokoll

  Årsmötesprotokollet finns nu upplagt på hemsidan, på fliken "Om Harpunen" och sedan "Årsmöte 2020"

 • Inloggning på hemsidan

  För att du som medlem i samfällighetsföreningen ska kunna se alla nyheter och information på hemsidan behöver du vara inloggad. Har du inga inloggningsuppgifter eller har glömt dom så maila: info@harpunen.se

 • Vårstädning Lördag 25 April

  Mer info finns under nyheter för våra inloggade medlemmar.

  Vårstädning lördagen den 25 april

  P-förbud råder 23-24 april på vändplanerna där containrarna ska stå.

  Samling i lekparken kl 10.00 där arbetsgruppens representant kommer att dela ut arbetsuppgifter.

  Obs! Endast trädgårdsavfall får slängas i containrarna (inga grovsopor och inget impregnerat virke).

 • Kör sakta!

 • Laddning av elbilar i garagen är förbjuden

 • Hundregler

 • Frysrisk!

 • Byggbestämmelser

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet