Några datum att hålla reda på till våren 2022

22/3 planerar Harpunen att hålla årsmöte

23/4 planeras årets städdag att hållas

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet