Årsmötesprotokollet finns nu upplagt på hemsidan, på fliken "Om Harpunen" och sedan "Årsmöte 2020"

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet