TV Internet

Felsökning TV

Avbryt felsökning när/om mottagningen fungerar. Gäller felet dålig synkronisering mellan ljud och bild - prova först byta kanal temporärt.

Om det inte går att byta kanal med fjärrkontrollen, prova byta från knapparna på TV-boxen. Tryck fram- eller bakpil och sedan ok. Byts kanalen inte nu heller ligger felet ute i nätet och felanmälan behöver göras till tjänsteleverantören.

Steg 1-4 gäller Viasat tv-box.

  1. Stäng av med strömbrytaren på baksidan av TV-boxen
  2. Drag ut kortet och sätt in det igen
  3. Slå på strömbrytaren igen.
  4. Vänta några minuter Lamporna på framsidan blinkar ett tag och boxen startar när den gröna lampan tänds.
  5. Drag ut strömkabeln till fiberkonvertern (i hallen) och sätt in den igen.
  6. Kontakta din tjänstleverantör (oftast Viasat). Är det vårt grundutbud som problemet gäller uppger ditt abonnentnummer som finns angivet på din kopia av kvittensbladet som du fick när kvitterade ut TV-boxen. Ofta går det också bra att uppge kortnumret (finns på kortet).
    Tjänsteleverantören hjälper dig att lösa problemet eller rapporterar felet till stadsnätet (i vårt fall Zitius). Om Viasat uppger att det är fel i stadsnätet rapporterar dom vidare till Zitius. Fel på vårt fastighetsnät rapporterar Zitius till Harpunen som i så fall beställer åtgärd (har inte varit aktuellt hittills).

Har du abonnemang utöver Harpunens basutbud och har ett långvarigt avbrott– begär avdrag på nästa faktura!

Tillsvidare ber vi dig även att anmäla problemet till info@harpunen.se så att styrelsen ser hur sändningarna fungerar och kan klaga till leverantören vid allvarliga störningar.

Varje fastighet ansvarar själv för eventuella mekaniska skador på vägguttagen i fastigheten (exempelvis uttag sönderkörda av dammsugare). Reparation beställs lämpligen hos KTEC 070-547 92 34.

Allmänna kända avbrott och fel i Zitius nät (som vi är anslutna till) finns hos Zitius:
http://zmarket.se/privat/driftinformation

Adresser för felanmälan:

Viasat (Harpunens basutbud): 0771-52 20 00
Allmänna fel finns även hos:
https://www.viasat.se/kundservice

Bahnhof
010-510 00 00
bahnhof.se/support

Bredbandsbolaget
0770-777 000
supportarende@bredband.com

Canal Digital
0770-33 22 11

AllTele
0910-79 80 00
kundservice@alltele.se

Kramnet
0612-70 10 00
kundservice@kramnet.net

Tele2
0772-24 24 24

Tyfon
08-54 60 00
support@tyfon.net

Bredband2
0770-811 000
helpdesk@bredband2.com

Serverado
http://www.serverado.se/fel.html

IP-Sweden
http://www.ipsweden.se/#

Felsökning Internet och IP-telefoni

  1. Kontakta din tjänsteleverantör direkt - Samma kontaktinformation som ovan

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet