Vi har tagit fram en plan för byte av de dåliga och uttjänta vattenventilerna ute i förbindelsevägarna i området. Vi äger ungefär hälften av ventilerna och kommunen äger resten. Bytet innebär stora kostnader och kommer därför delas upp på flera år. Samfällighetens ventiler i gatan får därför tills vidare inte manövreras. Ska en VVS-firma göra något arbete i ert hus där vattnet utifrån gatan behöver stängas av måste ni och dom kontakta styrelsen för att säkerställa om det är vår eller kommunens ventil. Är det kommunens ventil får bara dom manövrera den. Våra ventiler i gatan får inte manövreras tills vidare då de riskerar att gå sönder och då kan vi få gräva upp gatan och byta ut ventilerna akut till mycket stora kostnader. Så vid behov att stänga av vattnet till ett hus som matas från en av våra ventiler begär vi avstängning av en större del av området via kommunen tills våra ventiler är utbytta. De två vattenventilerna som de flesta bytte när kommunen bytte vattenmätare inne i husen behöver motioneras för att hålla så länge som möjligt. Detta gör ni själva genom att stänga av och slå på båda ventilerna vid vattenmätaren några gånger vid ett tillfälle per år.

Arbetet med att byta ut de gamla ventilerna i gatan är nu upphandlat och kommer att påbörjas med start på måndag 30 augusti och pågå under ett par veckor. Det är på Harpungränd udda där 6-7st ventiler ska bytas och kommer innebära flera vattenavstängningar och framkomlighetsproblem. Det kommer att ställas upp arbetsbodar och grävmaskiner och övrig utrustning som kommer behövas under arbetet. Man kommer gräva, byta ventil, lägga igen hålet ett i taget, när alla är ventiler utbytta avlutar man med att asfaltera.

Vi hoppas på överseende med detta och det är tyvärr ett nödvändigt ont vi får stå ut med under ett par veckor.

Övriga områden kommer åtgärdas enligt underhållsplan.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet