Onsdag 12 maj kl 08:00 kommer företaget Roadline AB hit för att måla övergångställen på våra garageinfarter.

Vi kommer även måla P-rutorna med linjer.

Vi har även bestämt att de vändplaner som finns längst in på infarterna görs om till P-platser, det har ju ändå stått bilar där i många år.

Vi kommer även göra om de gamla P-rutorna så att där det är möjligt göra dem lite bredare då många har klagat på att de är för trångt idag. På flera ställen är det inte möjligt där det är 2 eller 3 platser så de förblir som de är idag.

Arbetet med att skapa de nya rutorna genom målning på staketen, kommer ske under vecka 17-18.

Totalt parkeringsförbud gäller på P-rutor och vändplaner Onsdag 12 Maj från 07:30-14:00

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet