Mer info finns under nyheter för våra inloggade medlemmar.

Vårstädning lördagen den 25 april

P-förbud råder 23-24 april på vändplanerna där containrarna ska stå.

Samling i lekparken kl 10.00 där arbetsgruppens representant kommer att dela ut arbetsuppgifter.

Obs! Endast trädgårdsavfall får slängas i containrarna (inga grovsopor och inget impregnerat virke).

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet