Samfällighetsföreningens årsmöte 2020 kommer hållas onsdag 25 mars kl.19 i Fjällenskolan. Formell kallelse med årsmöteshandlingar kommer ut några veckor innan mötet.

Om ni som medlemmar har någon motion som ni vill att vi tar upp på årsmötet ska den skickas till info@harpunen.se senast 31 januari.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet