Våra sopor och sopkärl måste hanteras på rätt sätt.

Vid förra årets sista sophämtning låg sopor som inte fick plats i kärl på marken. Tunnor var överfyllda så att locken inte kunde stängas. Boende hade även fått sin tunnor överfyllda sedan de ställts ut på garageplanen.

Uppryckning krävs! Om man tillfälligt har för mycket sopor kan man naturligtvis fråga en granne om hen har plats i sin. Man kan också beställa större sopkärl hos kommunen (järfälla.se eller 08-580 285 00)

Sopor, oavsett om de ligger i påsar eller ej, drar till sig råttor. De är kloka djur och lär sig snabbt räkna ut att under natten till fredag finns ett skrovmål framdukat på Harpunen. Sophämtarna tar inte med sopor som ligger löst på marken.

Dessutom skräpar det ner vårt fina område och förbipasserande undrar vad det är för pack som bor på Harpunen. Alla måste hjälpa till att hålla vårt område snyggt och prydligt.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet