Styrelsen har fått frågor om laddning av elbilar i våra garage. Uttagen i garagen är avsedda för anslutning av motor- och kupévärmare under vinterhalvåret (och då betalas en extra årsavgift på 500:- ihop med samfällighetsavgiften) samt enstaka underhållsladdning av bilens startbatteri.

Elbilar som laddas förbrukar enormt mycket mer el än användningen av de motorvärmare som årsavgiften är baserad på. Alltså får hela föreningen betala all den extra el som förbrukas vid laddningen av en eller flera elbilar vilket självklart inte är ok.

Dessutom är eluttagen i garagen inte konstruerade för den relativt höga ström som krävs under mycket långa tider då laddningen sker. Ett flertal bränder har inträffat runtom i Norden där man kunnat konstatera att branden startat i anslutning till uttagen som helt enkelt blivit utmattade och gått sönder.

Elsäkerhetsverkets rekommendationer är att elbilar alltid ska laddas via godkända laddnings- uttag/stationer avsedda för de långa laddningstiderna och ej via vanliga eluttag (Schuko uttag).

Samfällighetens styrelse följer utvecklingen av elbilar men idag är det alldeles för få elbilar på marknaden för att vi ska bygga om vårt elsystem i garagen då det innebär mycket stora kostnader med laddningsuttag, nya elcentraler och störe avsäkringar på elabonnemangen till garagen m.m.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet