Den 7 juni planeras inkoppling av den nya fibern.

Zitius planerar att koppla in och driftsätta den nya fibern den 7 juni kl 10.00.

Avbrott i alla trafik blir förhoppningsvis 20 minuter men kan ta upp till två timmar.

Byte av fiberkonverter i de fastigheter där det ännu inte gjorts planeras att göras innan den nya fibern kopplas in.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet