Fiberkonvetrarna i alla hus kommer att byta ut

Som ett led i uppgraderingen av vårt fibernät kommer konverterarna att bytas ut.

Alla hus berörs. Arbetet beräknas ske 19-20-21 april.
Lapp kommer i brevlådan med föreslagen tid. Stäm av med granne om du inte är hemma.

Läs också uppdatering av fibernätet.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet