Elinstallationerna i garagelängorna klarar inte laddning av elbilar. Risk för elfel/brand finns och den el föreningen betalar dyrt för är heller inte avsedd som privat drivmedel.

Det är således absolut förbjudet att ladda elfordon med föreningens uttag i garagelängorna.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet