För stora och sjuka träd måste fällas.

Trädfällning kommer att ske främst i skogspartiet i hörnet Hummelmoravägen/Ålvägen. Totalt kommer 6-8 träd att fällas.

I skogspartiet mellan vårt område och Viksjöleden fälls en gran som står hotande nära en fastighet.

I Ljustergränds park fälls två björkar som lutar/blivit för höga.

Aktuella träd är uppmärkta med röd-vita märkband.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet