Styrelsen har beslutat att hundar skall hållas kopplade på all mark tillhörande Harpunen.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet