Sopning är inte klar!

P.g.a. maskinproblem blir sopningen klar först på måndag 26 april

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet