Sedan måndag 15 februari har många fastigheter kortare avbrott på både TV och Internet. Avbrotten varar i 10-20 minuter och återkommer efter 1-2 timmar.

Många i Viksjö berörs. Strömproblem till utrustning på Tennisvägen.

Felsökning och åtgärd pågår och beräknas vara klart under dagen 19 februari.

Felet avhjälpt under natten till den 19 februari.

Ny info:

Kortare störningar och avbrott förekom även fram till eftermiddagen den 24 februari men skall nu vara åtgärdade.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet