Tid: 15 mars 2016 kl 19.00 Plats: Blå matsalen Fjällenkskolan

Välkommen till årsmöte/föreningsstämma.

Kallelse och verksamhetsberättelse för 2015 och -plan för 2016 finns att ladda ner under Om Harpunen/Protokoll. Du måste logga in för att se dessa. Dokumenten har också delats ut i brevlådorna 17 februari.

Obs! På kallelsen står felaktigt onsdag 15 mars - rätt datum är tisdagen 15 mars.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet