När det blir kallt finns risk att vattenutkastet till bevattningsslangen kan frysa sönder. Om bevattningsslang och/eller snabbkoppling lämnas kvar på utkastet kan inte vattnet tömmas ut och vattnet kan då frysa i utkastet och även i ventilen som sitter inne i tvättstugan. Risken blir naturligtvis större ju lägre temperaturen i tvättstugan är.

Koppla bort slang och eventuella kopplingar. Släpp ut lite vatten. Om det inte går har vattnet i utkastet frusit. Värm upp med t.ex. en hårtork så att utkastet töms helt. Om ventilen inne i tvättstugan läcker krävs reparation.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet