Styrelsen och arbetsgruppen önskar alla Harpunare God Jul och Gott Nytt År!

Ta väl hand om dig och dina kära men tänk även på dina grannar. . Många är bortresta och tomma hus drar till sig tjuvar. Ökad uppmärksamhet rekommenderas.

Läs Räddningstjänstens text om säkerhet - Rädda Julefriden

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet