Det är förbjudet att parkera på våra gångvägar. När man lastat in/ut sina varor skall bilen flyttas till garage eller P-plats. Detta gäller självfallet boende, gäster och hantverkare.

Vid flera tillfällen har posten inte delats ut till några fastigheter eftersom brevbäraren inte kunnat ta sig förbi parkerade bilar.

Styrelsen upprepar (för vilken gång i ordningen vet vi ej):

Följ våra Parkeringsbestämmelse!

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet