Harpunen jämna är nu (17 oktober) drabbad av ett fiberproblem. En switch som försörjer fastigheter på Harpungränd med jämna nummer fungerar ej.

Tekniker är beställd och felet beräknas vara avhjälpt senast under måndag.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet