Vårstädning lördagen 25 april.

Samling i lekparken kl 10.00

Vårstädning lördagen den 25 april

Absolut P-förbud råder 23-24 april på vändplan där container skall stå.

Samling i lekparken kl 10.00 där arbetsgruppens representant kommer att dela ut arbetsuppgifter.

Obs! Endast trädgårdsavfall får slängas i containrarna (inga grovsopor och inget impregnerat virke).

Maskinsopning av garageplan och gångvägar sker under veckan 13-17 april. Sopa ur garagen och sopa ut grus från P-platser där sopmaskinen inte kommer åt, i god tid så blir det mindre jobb på städdagen.

Enligt årsstämmans beslut kommer en extradebitering a 1 500:- att utgå till fastigheter som inte deltar i städningen eller på annan tid bidrar till områdets skötsel.

//Arbetsgruppen och styrelsen

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet