Sedan i mitten av december drabbas många på Harpunen av TV-störningar. Fel avhjälp vid 16-tiden 2015-01-19 och den 22 januari.

Bild och ljud fryser pga avbrott i överföring. Till en början varade avbrotten några minuter och inträffar någon eller några gånger i timmen. Under helgen 17-18 jan blev problemet värre och många kan överhuvudtaget inte titta på TV längre.

Fler än 25 fastigheter i Harpunen är drabbade.

Föreningen har begärt ersättning för dålig service. Vi har också anlitat en utomstående tekniker för att snabbare hitta felet.

Orsak: Fel på isoleringen av fibern in till Harpunen. Den 22 januari byttes dessutom switchen in till oss.

Vi hoppas att vi äntligen blivit av med dessa ständiga avbrott!

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet