God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen önskar alla Harpuner en god jul och ett gott nytt år!

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet