Kliipp häckarna, parkera i garaget mm mm

Styrelsen vill påminna boende att klippa häckar som växer ut över gångvägarna. Bilar skall kunna ta sig fram för lastning och lossning och snart är det dags för stor traktor som plogar snö..

Så här års uppstår ofta brist parkeringsplatser. Det beror ibland på att man av bekvämlighetsskäl inte parkerar i garaget. Tänk på dina grannar och gäster och ställ in bilen i garaget även när det inte snöar.

Parkering på gångvägar och i parker är självfallet förbjudet!

Håll din förrådsvägg runt belysningen fri från växtlighet så att ljuset sprids som tänkt.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet