Styrelsen påminner alla medlemmar att den andra delen av årsavgiften, 2 900 kronor, skall betalas senast 30 september.

Harpunens Plusgirokonto är 92 59 17-7.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet