2014 årsmöte blir den18 mars kl 18.00 i Blå matsalen på Fjällenskolan. I samband med årsmötet kommer Lantmäteriet att hålla en möte för att uppdatera vår gemensamhetsanläggning. Mötet blir kl 17.00 och kallelse kommer till samtliga fastighetsägare.

Uppdatering av Harpunens gemensamhetsanläggning görs för att vi inte längre har ett kabel-TV nät utan ett fibernät.

Kallelse till mötet har delats ut i brevlådorna och finns också, liksom övriga årsmöteshandlingar, under fliken protokoll. Du måste logga in för att kunna läsa det.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet