Följande information ang hämtning av julgranar finns att hitta på kommunens hemsida (jarfalla.se):

"Insamling av julgranar påbörjas vecka 3. Lägg ut din gran senast kl 7.00 den 17 januari.

För att du ska få din gran hämtad utan extra kostnad ska den läggas ut vid hämtningsplatsen, det vill säga där du brukar ställa ditt avfallskärl, senast fredagen den 17 januari. Granen ska vara fri från pynt."

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet