Sedan 02.00 natten till idag (2013-10-25) saknar alla TV-bild. Gäller endast Viasat. Fungerar igen vid 10-tiden!

Felet berodde på Viasat.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet