Styrelsen påminner om att den andra delen av medlemsavgiften ska betalas senast 30 september 2013.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet