Häckarna på många fastigheter är alldeles för stora och sträcker sig ut över våra gångvägar. Dessa behöver klippas!

Våra gångvägar är inte enbart avsedda för gående. Boende skall även kunna köra in till sitt hus för lastning och lossning. Räddningsfordon (ambulans och brandbil) skall också kunna ta sig fram i området. Det kommer snart en vinter och då behöver även snöröjningstraktorn komma fram.

Vänligen se över din häck och klipp den så att gångvägen blir!

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet