Glöm ej att sopa ur era garage senast till måndag morgon 29 april. Maskinsopning av gångvägar och garageplan sker i början av vecka 18.

P.g.a. ett missförstånd blir sopningen av hela vårt område inte klart förrän på fredag.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet