På kvällen den 16 april slutade TV 3 sändningen att fungera. Bild och ljud tillbaka 18 april vid 11-tiden.

Felet berodde på TV 3 och inte på Zitius.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet