Protokollet finns nu på Harpunen/Om Harpunen/Protokoll. Observera att du måste logga in för att kunna läsa/skriva ut det.

Styrelsen uppmanar alla att logga in med de inloggningsuppgifter som tidigare delats ut i brevlådorna och att lägga upp ett användarkonto med e-postadress samt markera att man vill ha information från Harpunen. Endast de e-postadresser som upp läggs här kommer att få den information som styrelsen skickar ut.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet