Harpunens sedvanliga vårstädning är bokad till den 4 maj. Samling i lekparken kl 10.00

På årsmötet framfördes synpunkter att Harpunen ser skräpigt ut. Hjälp till att hålla Harpunen rent och snyggt t.ex. genom att plocka upp skräp.

Fastighetsägare som deltar på städdagen, eller vid annan tidpunkt enligt överenskommelse med kontaktperson i arbetsgruppen, betalar årsavgit 5 800:- (exkl motorvärmare) i stället för 7 300:-

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet