Tyvärr har någon klottrat på garagen vid Harpungränd.

Klotter finns på kortändarna av båda garagelängor ut mot Ålvägen samt på transformatorskåpet. Det kommer att tas bort inom kort (temperaturen måste vara över noll för sanering).

Anmälan till närpolisen har gjorts.

klottret har nu tagits bort.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet