Under torsdagen 29/11 var det inbrott i en villa på Notgränd i Viksjö....

Under torsdagen 29/11 var det inbrott i en villa på Notgränd i Viksjö. Uppbrutet fönster på baksidan av huset. Genomsökning överallt. Tillgrepp av smycken, kontanter, mobiltelefon samt nycklar till huset. Spår i snön efter två personer. Bra spår finns säkrade. Ingen notering om larm. Inga kända vittnen.

Ökad uppmärksamhet! Ring polisen 114 14 om du ser något misstänkt.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet