Boende på Harpunen återigen haft besök av ytterligare en märklig försäljare och vill göra grannar uppmärksamma.

För att lämna pris och data har säljaren, som i dessa fall försökt att sälja fönster, kopplat upp sig på de boendes nätverk för att komma ut på nätet. I samband med detta har problem med nätuppkopplingen uppstått. Säljaren har också ställt ovidkommande frågor som t.ex hur många som bor i huset. Dessutom har offererat pris varit orealistisk högt.

Säkerhetsmässigt kan det vara riskfyllt att låta obehöriga använda din dator. Säkrare är att neka och be att få offert per email eller per brev.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet