För att i någon mån klargöra vad som gäller vid om- och tillbyggnad och särskilt för friggebod finns nu nedanstående att läsa på hemsidan under Föreningen/Byggbestämmelser Kommunens byggbestämmelser gäller inom Harpunen. Eftersom våra tomter är relativt små är tillbyggnadsmöjligheterna begränsade. För friggebod gäller att sådan inte får uppföras närmare än 4,5 meter från angränsande tomt (gäller även mot föreningens mark) utan tillstånd från angränsande fastighet. Begär skriftligt tillstånd innan byggnation påbörjas så slipper du eventuella framtida problem, t.ex. när du eller grannen säljer fastigheten.

Kontakta alltid byggnadskontoret före om- och tillbyggnad.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet