Eftersom laddningsbara elbilar i olika former förväntas komma ut på marknaden inom de närmaste åren vill styrelsen klargöra föreningens synpunkter.

Eluttagen i garagelängorna är avsedda för motorvärmare, tillfällig arbetsbelysning och underhålls- och reparationsverktyg för boendes bilar. All annan användning är förbjuden!

Säkringar och kablage är självfallet inte dimensionerade för laddning av elbilar. Att ladda dessa kräver dessutom stor elmängd som självfallet måste betalas av respektive bilägare - precis som man betalar för bensinen man tankar.

Från de hus som ligger nära garagelängorna kan man dra egen strömkabel till garaget. Beroende på bilens krav för laddning behövs troligtvis större huvudsäkringen i huset. Om man bor långt ifrån sin garagelänga kanske man kan göra upp med någon granne som bor närmare och köpa sin laddningsström av honom/henne. I sådana fall kan man använda en separat elmätare för bilens förbrukning.

Tänk på att installationer av denna typ kräver fackkunskaper och måste göra på ett säkert sätt.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet