Ny sophämtningsdag!!

Kommunen har bytt entreprenör och då också dag för sophämtning. Detta utan att meddela oss! Ny dag för sophämtning är fredagar.

Efter klagomål till Kommunen och den nya entreprenören har vi idag (onsdag 3 oktober) fått besked om att tunnorna kommer att tömmas snarast - extratömning.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet