En del träd är märkta med vitt/rött plastband. Dom kommer att tas ner under oktober.

Förra året togs en del gamla, sjuka och för stora träd i våra parker ner. Vi fortsätter nu med nästa steg. Under oktober kommer skogspartiet mellan Notgränd och Ljustergränd mot Viksöleden att gallras. Dessutom kommer några döda och för stora träd mellan Harpungränd udda och Viksjöleden att tas ner. Där kommer riset att fraktas bort men uppkapade stammar kommer att ligga kvar (kostnadsskäl). Behöver du ved är du välkommen att hämta.

Vid Notgränds östra parkering kommer en Lönn som visserligen är fin men som skymmer belysningen för mycket också att tas ner.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet