För stora häckar hindrar snöröjningen.

Många fastigheter har för stora häckar som sträcker sig ut över våra vägar. Ägarna uppmanas att klippa dessa så att traktorn som plogar vägarna (och även andra fordon) kan ta sig fram. Tänk på att häckarna blir bredare när dom blir belastade av snö...

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet